Ochrana životního prostředí

Společnost TBG Pražské malty vnímá pozorně vliv své výrobní činnosti na životní prostředí a proto je jeho ochrana jedním z hlavních bodů strategie v rámci své podnikatelské činnosti.

Součástí každého provozu jsou moderní technické prvky a systémy, které významně omezují negativní dopad výroby transportbetonu a malt na okolní prostředí a podílí se na bezodpadové technologii. Mezi ty podstatné se řadí automatické řízení výroby, které vedle zabezpečení stálé kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. V každé fázi výroby je snížena možnost vzniku úletů jemných prachových částic do okolí především prostřednictvím účinných filtrů a opláštění výrobního zařízení. Významná pozornost je věnována recyklačnímu zařízení na likvidaci zbytků čerstvého betonu a malt s uzavřeným okruhem pro zpětné využití kalových vod a vypraného kameniva pro následnou výrobu.

Kroky ke zlepšení životního prostředí

Vedle zavedených ochranných prvků existují i zásady, jejichž dodržování rovněž přispívá ke snižování ekologické zátěže. K těmto zásadám patří vlastní umístění provozoven a jejich citlivé začlenění do okolní krajiny nebo průmyslové oblasti. Ohled je brán na zpracování projektů a dodržování legislativních zásad při nakládání s odpady, chemickými látkami a přípravky. Nezbytnou součástí zásad je i omezování hlučnosti. Používají se buď přímo stroje a zařízení, která nezpůsobují nadměrný hluk nebo naopak hlučné stroje jsou umisťovány do výrobních prostor tak, aby nepřekročily přípustné hladiny hluku dané legislativou. K přepravě malt, potěrů, ale i vstupních materiálů se využívají moderní dopravní prostředky ekologicky šetrné k životnímu prostředí.

Na výrobnách je dvakrát ročně prováděno měření hladin akustického tlaku a prašnosti v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. Výsledky měření jednoznačně prokazují splnění všech požadovaných limitů.

Výše uvedené prvky, systémy a zásady vytvářejí na jednotlivých provozech prostředí, jež splňuje podmínky nejen ekologických norem, ale také normy bezpečnosti práce. Tím se daří vytvářet příjemné pracovní prostředí jak pro zaměstnance, tak i pro zákazníky.

Mohlo by vás zajímat

Požadujete do svých projektů prověřené a skutečně kvalitní výrobky?

Většinu našich produktů vyrábíme již více než 10 let. Za tuto dobu již byly použity na mnoha významných stavbách. Přesvěčte se o tom. Naše reference.

Produkty, které nabízíme, přinášejí kromě úspory času i snížení nákládů na stavbu. 

Cementová litá pěna Poriment nahradí nákladnou pokládku polystyrenu a snižuje také spotřebu horní vrstvy litého potěru.

Více o produktu Poriment

Jste na správném místě! K našim produktům poskytujeme komplexní odpovídající služby.

Zapůjčíme Vám potřebné prostředky, zajistíme dopravu a přečerpaní až na místo aplikace.

Více o našich službách

Neztrácejte na stavbě čas
přípravou stavebních materiálů. Naše maltové směsi Vám přivezeme připravené rovnou k použití.

Nemusíte je již míchat a pro jejich přípravu nepotřebujete ani elektřinu ani vodu.

Více o maltových směsích MALMIX